Blidscap VZW

Creatief atelier… Omdat creativiteit belangrijker is dan steriel vakmanschap

Fotografie – analoog

Verantwoordelijke : Constant Leonard

Goed nieuws… de zwart-wit fotografie bestaat nog! Ook al is het slechts sluimerend en “not at all kicking”.

Doka-werk is een bezigheid voor fanatici of romantici; geen gemeen­schappelijke deler, of misschien toch als fanatieke romantici met een overjaars fototoestel, shot na shot, het rolfilm magazijn erdoor jagen. Nochtans is ‘slow’, beautiful want goed kijken is de basis van goede fo­tografie…digitaal, kleur of zwart-wit; ook al zijn er nuances.

Een rolletje gaan kopen en dan na het familiefeestje of -uitstap naar de fotozaak ermee! Zó ging het vroeger en de resultaten waren meestal een tiental contactafdrukken van middelmatige kwaliteit. Wie méér wilde betaalde fors meer of bezat een donkere kamer.

Om bij de les te blijven dient vermeld dat de doka van Blidscap onlangs een verse verfbeurt met échte zwarte verf kreeg, zoals men dat van doka’s kent.

Het past uiteraard precies bij deze vereniging om een waaier van moge­lijkheden aan te bieden, het weze wél gezegd, binnen het zwart-witte veld.

Met andere woorden, na het aanschaffen van het filmrolletje staat het de fotoliefhebber vrij, in de doka van Blidscap, zijn creativiteit bot te vieren met het ter beschikking zijnde vergrotingsapparaat en fotopapier.

Niet écht professioneel, maar wie vraagt daarom?

Alles is aanwezig om deze tak van de beeldende kunst te beoefenen. Men heeft terecht bewondering voor het werk van Henri Cartier-Bres­son, August Sander of Stephan Vanfleteren en bezoekt met enthousi­asme het Antwerpse FOMU, wat illustreert dat het niet steeds om kleurfotografie moet gaan.

Het verdwijnen van fotomateriaal en leveranciers, zoals onze eigen Agfa-Gevaert toont wel aan dat het marktaandeel fel is gekrompen, maar dat neemt niet weg dat deze hobby nog altijd goed doenbaar is. Er zijn spe­ciaalzaken die de uitdaging van de digitale fotografie hebben overleefd en zo hun aanbod ook langs die kant hebben uitgebreid.

Het maken van een mooie zwart-wit foto zal het resultaat blijven van kennis en ervaring én ook een beetje geluk, zoals het bij vele hobby’s gaat.

Tot ziens bij Blidscap.

Constant