Blidscap VZW

Creatief atelier… Omdat creativiteit belangrijker is dan steriel vakmanschap

Boetseren & pottenbakken

Verantwoordelijke : Edith Lowette (contact mail : Helsen.lowette@skynet.be)

Woensdagavond van 19.00 u. tot 22.00 u. komen de boetseerders naar hun atelier om zich met veel enthousiasme op hun hobby van het boetseren te storten.

In onze groep wordt voornamelijk geboetseerd met aardewerkklei. Deze klei bestaat in verschillende kleuren: wit, grijs, donkerbruin, enz. Op deze bewerkbare, kneedbare grondstof kunnen de boetseerders al hun inspiratie en creativiteit botvieren. Iedereen is vrij te ontwerpen wat hij of zij wil. Zo worden er klassieke voorwerpen als potten, schotels, beelden, dieren, enz. gemaakt maar ook abstracte beeldvorming komt aan bod.

Er bestaan veel technieken om een vorm te bekomen. Je kan bv. een bloempot opbouwen met rollen klei die je op elkaar legt tot op de gewenste hoogte. Diezelfde pot kan je ook vormen door eerst een cirkelvormige bodem van klei te maken en daarna een grote lap klei uit te rollen, die op deze bodem bevestigd wordt. Er kan ook gewerkt worden met een mal, waarvan de inhoud en de randen benaderd worden met klei om aldus een creatie te verwezenlijken.

Als het ontwerp in zijn definitieve vorm is afgewerkt volgt nog een lange periode van verwerking. In een eerste fase dient het werk een lange droogtijd te ondergaan. In deze fase is het beeld heel kwetsbaar en dient er over gewaakt te worden dat het werk niet onverwacht aangeraakt wordt. Zodra het werk voldoende gedroogd is, wordt het voorzichtig in de oven geplaatst om gebakken te worden op ongeveer 1000° Celsius. Dit noemen we de biscuitbak.

Na het bakken volgt de decoratie. Tegenwoordig zijn de middelen om te decoreren eindeloos. Pottenbakken kan zo op een artistieke wijze benaderd worden. Er wordt veel gewerkt met allerlei soorten glazuur, zodat elk werk ook een heel specifieke kleurschakering kan bekomen.

Afhankelijk van de gekozen decoratietechniek ondergaat het werk nog een glazuurbrand.

Elke keer de boetseerder een geslaagd eindresultaat in handen neemt, geeft dit steeds een fijn voldaan gevoelen.

Dankzij Françine en Roger worden we één maal per jaar in de mogelijkheid gesteld om raku te bakken in hun tuin. Raku is een specifieke vorm van keramiek, die eeuwen geleden werd ontwikkeld door Japanse pottenbakkers.

Eerst maken we in ons atelier allerlei potten, kommen, schaaltjes, enz., die daar in de elektrische oven op ongeveer 900° Celsius gebakken worden. Na het bakken brengen we het raku-glazuur aan.

Als de weersomstandigheden gunstig zijn wordt een datum afgesproken waarop de procedure verder gezet kan worden. Het mag niet regenen, het mag niet te warm zijn, er mag niet te veel wind zijn.

Eerst worden de creaties terug verhit in een buitenoven die tot 1000° Celsius opgewarmd wordt. Het raku-glazuur smelt als de werken een rode gloed hebben bij een temperatuur van 750 tot 1000° Celsius. Bij het verwijderen uit de oven zal het glazuur door contact met de buitenlucht barstjes krijgen. Na enige tijd worden de werken dan in een rookton geplaatst waarin papier en houtschilfers tot ontbranding gebracht werden. De rookvorming zorgt voor een vaste zwarte omlijning van de glazuurbarsten zodat steeds een verrassend effect bekomen wordt tot grote tevredenheid van de boetseerders.

Tijdens de wachttijden van deze raku-bak maken de boetseerders er een gezellig samenzijn van met o.a. een barbecue, waardoor de onderlinge contacten tussen de boetseerders nog verstevigd worden.

Edith