Blidscap VZW

Creatief atelier… Omdat creativiteit belangrijker is dan steriel vakmanschap

Bloemschikken

Verantwoordelijke : Rita Van Den Bergh

De bloemenschikgroep startte in de vorige lokalen van Blidscap in het klooster van de meisjesschool, Mon­nikenhofstraat 3 te Berendrecht, en groeide in de loop der jaren uit tot een van de bloeiendste en bloemen­rijkste groepen van Blidscap.

Gestart met 10 personen (één man en negen vrouwen) tijdens het werkjaar 1986-87 met de bedoeling zesmaal te bloemenschikken tot Kerstmis, werd dit nadien verlengd met zesmaal tot Pasen en tenslotte nogmaals met zesmaal tot het einde van het werk­jaar, waarbij de 6 pioniers zich tijdens de opendeurdagen waagden aan een tentoonstelling. Vermeldenswaard is dat nu nog 3 van de oorspronkelijk pioniers zijn overgebleven.

Na één jaar werden al wonderlijke resultaten bereikt: de prachtige bloemstukken, van tafelschikkingen tot grotere werkstukken, die her en der konden

gebruikt worden bij tal van gelegen­heden en plechtigheden, zorgden voor de successtory en aangroei van onze groep, die niet meer weg te den­ken is uit de Blidscap-familie.

Bij het begin van het tweede werkjaar mocht Rita zich verheugen in een groei tot circa 20 inschrijvingen, allemaal mensen die zich wilden bekwamen in de bloe­menschikkunst.

Volgde de verhuis naar de Conter­scherp, waar een oude koeienstal werd ingericht als lokaal, en ook hier liet de bloemenschikgroep zich niet onbetuigd. Op verschillende beurzen en andere activiteiten werden 

fond­sen ingezameld om de nodige ver­bouwingen te kunnen bekostigen.

Na verschillende maanden hard zwoegen, werd alles in gereedheid gebracht en tijdens de inhuldiging zorgde de bloemenschikkers voor de opsmuk van alle lokalen.

Na enkele jaren werd de groep gesplitst, mede ingegeven door het aantal aanvragen en het feit dat beginnenden en gevorderden mengen een onmoge­lijke zaak werd voor de lesgeefster.

Twee jaar later nam Veerle een vol­gende groep op zich, en nog eens twee jaar later werd gestart met een vierde groep.

Daarna zagen de verantwoordelijken zich verplicht het aantal inschrijvin­gen te beperken, en vandaag zijn de groepen herleid tot drie met in totaal een 45 belangstel­lenden, die om de veertien dagen hun beste beentje voorzetten om hun huiskamer aangenaam en mooi te versieren.

Enkele vermeldenswaardige hoog­tepunten:

– de kerstbeurs in de Nekkerhal te Mechelen, waar het idee groeide om ook onze plaatselijke bewo­ners te laten kennismaken met de door ons gemaakte kerstversierin­gen. Gedurende een vijftal jaren werd daarvoor een stand gebouwd op de parking van Delhaize (toen nog Unic) te Berendrecht.

– de stand met droogboeketten aan ‘t Ravenhof.

– de tentoonstelling bij de jaarlijkse opendeurdagen in Blidscap, waar altijd een zeventigtal bloemstuk­ken te bewonderen zijn.

– de opening van het eerste huis van de Vluchtheuvel.

– de gezamenlijke uitstappen naar Hamont en Etten-Leur, waar kaarsfabrieken, een tingieterij en een droogbloemenzaak werden bezocht om andere technieken en materialen te ontdekken.

U ziet het: zeker en vast genoeg, om onder alle omstandigheden in de groep een aangename en vriendelijke sfeer te scheppen, waar iedereen zich thuis voelt.